عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی قسمت مهم از دنیای تجارت و بازاریابی می‌باشد.  با توجه به نفوذ اینترنت در زندگی اکثر مردم، بیشتر از قبل عکاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر مردم خدمات ، کالا و محصولات  خود را  در اینترنت جستجو … ادامه مطلب

ویژگی تراکت

تراکت نوعی ورق تبلیغاتی با عمری نسبتاً کوتاه است، که با هدف اطلاع رسانی و با بیانی مستقیم و بدون واسطه، جهت معرفی و ترغیب مخاطب برای استفاده از خدمات و کالای مورد نظر، چاپ و توزیع می‌گردد، به صورتی … ادامه مطلب

Ava-1-500x500

عکاسی صنعتی

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی قسمت مهم از دنیای تجارت و بازاریابی می‌باشد.  با توجه به نفوذ اینترنت در زندگی اکثر مردم، بیشتر از قبل عکاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بیشتر مردم خدمات ، کالا و محصولات  خود را  در اینترنت جستجو … ادامه مطلب

ویژگی تراکت

تراکت نوعی ورق تبلیغاتی با عمری نسبتاً کوتاه است، که با هدف اطلاع رسانی و با بیانی مستقیم و بدون واسطه، جهت معرفی و ترغیب مخاطب برای استفاده از خدمات و کالای مورد نظر، چاپ و توزیع می‌گردد، به صورتی … ادامه مطلب

Ava-1-500x500