سلفون مات مخمل طلا کوب
سلفون مات مخمل طلا کوب
سلفون مات مخمل طلا کوب
سلفون مات مخمل طلا کوب

کارت ویزیت سلفون مخمل طلاکوب بزرگ کارتی است که همه ویژگی های خوب را در بر دارد ، روکش مخمل و ضرب طلاکوب بر روی کارت میتواند کارتی خاص بوجود بیاورد .

سلفون مات بزرگ شامل : سلفون مات معمولی ، سلفون مات طلاکوب و سلفون مات برجسته ، سلفون مخمل برجسته و سلفون مخمل طلاکوب  می باشد  که در سایت بده چاپ میتوانید کارت های مختلف را باهم مقایسه کنید .

کاغذ استفاده شده در کارت سلفون مات ، گلاسه 300 میکرون می باشد که با روکش سلفون مخمل مستحکمتر می باشد که با ضرب طلا کوب  همراه می باشد .

طراحی و ارسال رایگان می باشد .
پس از ثبت سفارش شما   حداکثر تا 30 دقیقه همکاران ما با شما تماس میگیرند